Križe, naselje v gričevnati kozjanski pokrajini, sestavljajo skromne samotne kmetije na osončenih policah Orlice. Številne so zapuščene, prerašča jih robidovje, nekoč obdelan svet okoli njih pa se spreminja v neprehodno goščo. Podobna usoda je čakala tudi samotno domačijo s hišno številko 7.

Lega prazne vrhkletne hiše s samostojno stoječim hlevom, nedaleč od gradu Podsreda in v območju kozjanskega parka, je navdušila zdajšnje lastnike, ki so se želeli iz mestnega vrveža umakniti v mirno, zdravo in sproščajoče naravno okolje.

Ker stoji domačija v Kozjanskem regijskem parku in ožjem območju kulturnega spomenika Križe 5, so smernice za celostno prenovo stavbnega kompleksa oblikovali konservatorji Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Kljub naslonitvi na vrednote preteklega pa so vse nove stavbe v sestavi domačije, delo arhitekta Matjaža Deva, po uporabnosti sodobne in likovno izvirne.

Več preberite v prilogi Živimo s podeželjem v 37. številki Kmečkega glasa