Čeprav najbolj neučakani začnejo že konec marca zasajati korita s sezonskimi rastlinami, je najprimernejši čas za to delo aprila. Rastline, iz katerih sestavimo nasad, so zelo različne glede prenašanja nizkih temperatur, zato je najbolje, da si pred začetkom sajenja narišemo skico zasaditve in potem postopoma z ogrevanjem ozračja dodajamo rastline, dokler nasad ni popoln.

Posajenega korita ne puščajmo v garažah zaradi hladnih noči. Rastline bodo doživele šok, ker bodo iz svetlih vrtnarskih rastlinjakov prišle v temačno garažo, ko jih bomo dali ven, pa spet na močno svetlobo. Okoli prvomajskih praznikov je že dovolj toplo, da damo nasade ven in jih postopoma privajamo na zunanje razmere. Na začetku naj bodo na zavetnem mestu. Če se zvečer še ohladi, jih prekrijemo s kopreno, če je potreba, z več plastmi. To lahko traja vse do ledenih mož sredi maja, potem nevarnosti pozebe navadno ni več.

Več preberite v 16. številki Kmečkega glasa