Lov na polhe ima v Sloveniji, zlasti na Notranjskem, Dolenjskem in delu Štajerske, dolgo zgodovino. Nikoli ni bil gosposka dejavnost, ampak strast preprostega človeka. Predvsem kraško območje Snežnika je idealen kraj za polhe, ker je tod dovolj hrane zanje pa tudi polšin, polšjih lukenj, v katerih lahko prezimujejo. Ob snežniškem gradu stoji Polharski muzej, kjer izve obiskovalec marsikaj o polhih, njihovem življenju in lovu nanje.

Več v 41. številki Kmečkega glasa