Ob razpadu Avstro-Ogrske konec prve svetovne vojne je leta 1918 ostalo nerešeno vprašanje severne meje na Štajerskem. Oboji, Slovenci in Nemci, so pričakovali ugodno rešitev: Slovenci so pričakovali ozemlje, ki bo segalo do narodnostne meje, Nemci pa mejo na Dravi, z Mariborom vred. Ko je 30. oktobra 1918 nemški občinski svet v Mariboru razglasil Maribor z okolico za del Nemške Avstrije, je Rudolf Maister menil, da je napočil odločilni trenutek, ko mora ukrepati.

Prvega novembra 1918 je major Rudolf Maister v vojašnici 26. Strelskega polka v Melju mestnim poveljnikom podpolkovnikom Antonom Holikom in zbranim častnikom ob tej nemški razglasitvi Maribora odločno izjavil: »Ne priznavam teh točk. Maribor razglašam za posest države Slovencev, Hrvatov in Srbov in prevzemam v imenu svoje vlade vojaško poveljstvo nad mestom in vso Spodnjo Štajersko.« Še tisti dan je bilo mesto Maribor z vsemi vojaško in strateško pomembnimi objekti pod Maistrovo vojaško oblastjo, Maistra pa je narodni svet imenoval za generala.

Več preberite v 48. številki Kmečkega glasa