Pavla Jesih (fototeka Slovenskega planinskega muzeja, Gornjesavsku muzej Jesenice)

komentarji