Vreme Naročite se
Kako ravnati s hišo, ki je bila poplavljena?
Z arhitektko Nevo Jejčič smo se pogovarjali o tem, kako ravnati zdaj pred zimo s stavbami, ki so jih prizadele nedavne silovite poplave, na koga se obrniti.
Vlasta Kunej KMEČKI GLAS
Kmečki glas

Torek, 17. October 2023 ob 09:33

Odpri galerijo

Can Stock Photo

Arhitektka Neva Jejčič je zaposlena na Gradbenem inštitutu ZRMK. Pomemben del njenega delovanja je predvsem svetovanje lastnikom o gradnji in prenovi, usposabljanje in predavanja v zvezi s trajnostno gradnjo, projekti, povezani s prenovo stavb in ohranjanjem kulturne dediščine. Kot dobro poznavalko tega področja smo jo povprašali, kako ravnati zdaj pred zimo s stavbami, ki so jih prizadele nedavne silovite poplave, na koga se obrniti.

Sanacije se je treba lotiti dovolj načrtno, zato da bo izpeljana pravilno. Kdaj morajo pri tem pomagati strokovnjaki in koliko si lahko lastnik hiše pomaga sam?

Lastniki najbolje poznajo svojo stavbo oziroma hišo in bodo zelo hitro opazili poškodbe, kot so večje ali manjše razpoke na zidovih, tlakih, stropih, ostrešju, fasadi, manjše ali večje porušitve delov zunanjih zidov, kar je značilno za hudourniške poplave, posedanje temeljev zaradi spodjedanja vode ali plazu, razpoke na opornih in drugih zidovih, plazenje zemljine ali nove izvire ali poti vode na zemljišču.
V hujših primerih se nemudoma vključi civilna zaščita in pozneje tudi za to usposobljeni strokovnjaki (statik, geomehanik ali geolog), ki znajo presoditi resnost poškodb in tudi predlagati sanacijske ukrepe z več rešitvami in ovrednotiti stroške. Najprej je treba popisati nastalo škodo in ugotoviti vzroke za tak dogodek, na primer ali je hiša na poplavnem območju, kjer omilitveni in preventivni ukrepi niso smiselni, ali so možni preventivni ukrepi, je vzrok slabo vzdrževanje parcele in širše okolice, na primer neočiščeni jarki, jaški, propusti in drugi sistemi odvodnjavanja vode, saj se po jarkih, napolnjenih z zemljo, muljem, vejami, voda ne odvaja po ustaljenem koritu, pač pa najde novo pot po naši parceli, zato se na primer sproži plaz.

Več informacij o ukrepih, ki jih lahko izpeljete sami, najdete na spletni strani https://gi-zrmk.si/ukrepi_ob_naravnih_nesrecah/. Tam poiščete besedilo z naslovom »Priporočila lastnikom za samostojno ukrepanje ob plazovih«, prek katerega vodi povezava do letaka.

Pri stavbah s poškodbami na konstrukcijskih elementih odsvetujemo, da bi se sanacije lotili sami. To lahko počnemo le, če nam poplavna voda ni povzročila večje škode. Ko voda odteče ali jo izčrpamo, le počistimo prostore, temeljito speremo umazane površine z vodo in po potrebi odstranimo omete in tlake ter namočene dele stavbe sušimo. Priporočljivo je, da s strokovnjaki preverimo stopnjo vlage v elementih, preden začnemo z izvedbo ometov ali drugih zaključnih slojev in tlakov ter nameščanjem opreme. Posebno moramo biti pozorni na ustrezen režim prezračevanja in vzdrževati v prostorih primerno temperaturo. Za to priporočamo nakup vlagomerja s termometrom, da bomo stalno nadzorovali relativno vlago, ki naj ne presega 60 odstotkov.

Kakšne so razlike pri sanaciji zidane, montažne in lesene stavbe?
Bistvenih razlik med sušenjem klasično zidane ali montažne (lahka gradnja) stavbe ni. Najpomembnejše je, da poškodovane dele odstranimo in začnemo čim prej sušiti namočene dele stavbe. To dosežemo z intenzivnim zračenjem in primerno temperaturo. Pri klasično zidanih stavbah iz opeke, betona in kamna je sušenje na prvi pogled preprostejše, vendar traja dlje, saj se čezmerno navlaženi elementi počasneje izsušujejo zaradi velike gostote materiala, ker vlaga počasneje in dlje časa izpareva iz por na površje.
Les se hitreje osuši do stopnje naravne navlaženosti, ker je poroznejši in vlaga hitreje izhlapeva iz por. Slaba stran lesa pa je, da je občutljiv na čezmerno vlago (to še posebno velja ob daljši izpostavljenosti vlage), saj se lahko v lesu, ki ni primerno prezračevan in osušen, razvije lesna goba pa tudi različni insekti in stalno navlažen les lahko začne prhneti.


Can Stock Photo
Čeprav je minilo od poplav že nekaj časa, je treba stavbe še vedno sušiti. Je jesen za to ugodnejša, kot so bili poletni dnevi?
Načeloma so meseci, ko je zunanja zračna vlaga nižja in kurilna sezona, primernejši za sušenje. Še vedno pa velja, da se s strojnim sušenjem hitreje in učinkoviteje izsušujejo namočeni deli stavbe, kot pa če se sušijo naravno. Pri tem velja opozoriti, da moramo pri naravnem sušenju ustvariti prepih, da vlago čim hitreje odstranimo iz prostorov. Zato morajo biti okna in vrata odprta na stežaj, nasprotno pa velja pri strojnem sušenju z razvlaževalniki: pri takem sušenju morajo biti vrata in okna zaprta. Obakrat moramo nadzorovati stopnjo vlage in temperaturo v prostoru in po možnosti tudi na površini namočenih delov stavbe, v hujših primerih pa s sondami tudi vlago v zidovih in tlakih. Znova poudarjamo, da sta pri sušenju najpomembnejša prezračevanje in ustrezna temperatura.

Kako presoditi in se odločiti, kaj od poplavljenih sten in tlakov je še vredno ohraniti?
To je odvisno od vrste materialov in izpostavljenosti poplavni vodi: v prostorih, ki so bili poplavljeni več kot 5 ali 6 ur, so vsi elementi nasičeni z vodo. Zato se tedaj odstrani omete z zidov vsaj pol metra nad nivojem poplavne vode pa tudi tlake, če so onesnaženi z nečistočami. V nasprotnem primeru se v tlake, ki so toplotno izolirani, izvrtajo luknje (npr. fi 60 mm/1 m), odstranijo kotne letvice in vpihuje vroč zrak. Vključimo pa lahko tudi talno gretje, ki dodatno greje namočene tlake in s tem pospešuje izparevanje vlage, pri tem pa moramo biti zelo pozorni, da ne poškodujemo speljanih cevi. Tlake lahko sušimo tudi od spodaj navzgor, če je na primer pod poplavljenim pritličjem klet.
Enako velja za lesene konstrukcijske elemente, kjer se odstrani notranja obloga (mavčno-kartonske plošče), namočena toplotna izolacija, in se čim prej začne sušiti. Če opazimo poškodbe na lesenih delih (npr. temne madeže, trohnobo), te nemudoma odstranimo in jih nadomestimo z novimi, lesene dele pa premažemo z zaščitnimi sredstvi. Ob večjih poškodbah nujno poiščemo statika, ki nam bo svetoval in izdelal načrt sanacijskih ukrepov.

Kateri tlaki so za hiše na poplavnem območju primernejši?
Hiše, pri katerih je mogoče pričakovati pogostejše poplave, morajo biti zasnovane tako, da je ob vnovičnih poplavah škoda čim manjša. To ne velja le za izbiro tlakov, predvsem gre za zasnovo hiše. Ta naj bo takšna, da se bivalni prostori načrtujejo v nadstropjih, v spodnjih prostorih pa so servisni prostori, kjer ob vnovični poplavi ne bo tako velike škode in se z lahkoto premestijo pohištvo in druga oprema nadstropje više ter brez večjih stroškov nadomestijo poškodovani tlaki, omet in pohištvo. Namočeni deli hiše se tudi lahko sušijo dlje časa, na primer naravno, saj lahko prostore v nadstropju nemoteno uporabljamo. Za take prostore so najprimernejše trpežnejše vrste gradiva, kot so betonski ali kamniti tlaki in keramika. V poštev pridejo seveda tudi leseni tlaki, na primer iz odpornejših plošč, ki jih lahko zelo hitro in brez večjih stroškov nadomestimo z novimi.

Koliko časa traja, da se stavba presuši?
Sušenje je odvisno od stopnje namočenosti konstrukcijskih in drugih elementov, lege poplavljenih prostorov v stavbi in tudi od vrste gradiva, bodisi da je to opeka, beton, les, mavčno-kartonske plošče, toplotna izolacija. Vlago iz kletnih prostorov bomo izsušili počasneje kot iz pritličnih. Čas sušenja namočenih delov stavbe je odvisen od ustreznega prezračevanja ter vlage in temperature zraka in vrste gradiva, na primer pri opečnem zidu debeline 30 cm je to okoli 100 l vode na kubični meter zidu. Pri takem zidu odstranimo omet vsaj pol metra nad nivojem poplavne vode, zidove očistimo in začnemo sušiti. Vlaga bo najprej izhlapela oziroma jo bomo odstranili iz zraka in s površine opečnega zidu. Vlaga v notranjosti, porah opečnega zidu, pa se mora najprej upariti oziroma se spremeniti v paro, za to pa potrebujemo dodatno energijo oziroma toploto. Zato moramo opečni zid dodatno ogrevati, da bo para iz por čim hitreje prodrla na površino zidu in šele od tam jo bomo lahko odstranili oziroma odvedli iz prostora. Sušenje opečnega zidu je dolgotrajno (tudi do enega leta), zato priporočamo dosledno prezračevanje in tudi ogrevanje poplavljenih prostorov, da bo v zidu čim prej dosežena naravna vlažnost.

Kateri način je dovolj učinkovit, pa ne izjemno drag, kot na primer strojno izsuševanje tal z vpihovanjem in nato razvlaževanjem zračnega zraka skozi vrtine, ki ga omenjajo vaši strokovnjaki? Kakšni načini sušenja so še na voljo?
Osnovna gradbena fizikalna zakonitost se glasi, da moramo vlago (vodo) čim prej odvesti stran od hiše. Že stoletja gradimo strehe z naklonom (tudi če so ravne, je naklon vsaj 2-odstoten), vgrajujemo žlebove, odtočne cevi, peskolove in jaške ter drenaže in sistem odvajanja površinskih vod z dvorišč in tudi zemljišč in cestišč.
Poleg mehanskega sušenja s kondenzacijskimi razvlaževalniki, ki je hitrejši in tudi dražji način sušenja, lahko namočene dele stavbe sušimo naravno, pri tem je najpomembnejše intenzivno prezračevanje s prepihom, da vlaga iz konstrukcij čim hitreje izpari, je pa to dolgotrajnejši način sušenja. Obakrat pa velja vzdrževanje primerne temperature zraka, zidov in tlakov. Pri vsakem sušenju je najpomembnejše, da gradiva izsušimo do stopnje naravne vlažnosti, na primer les povprečno do 12-odstotno (odvisno od vrste lesa), estrih do 2-odstotno, preden polagamo parket. Če povzamemo, je strojno sušenje hitrejše in dražje, naravno pa cenejše in dolgotrajnejše.
Priporočljivo je tudi sušenje s klimatskimi napravami, ki učinkovito odstranjujejo odvečno vlago iz prostora in ga tudi dodatno ogrevajo. Vsekakor bo vsaj do junija strošek za elektriko kar visok, enako tudi strošek za ogrevanje.

Vlaga v kleteh je najbrž posebna težava?
V kletnih prostorih je vlaga precej problematična tudi brez poplavne vode, navadno zaradi kapilarnega vleka in slabše prezračenosti prostorov. Vzrokov za kapilarni dvig vode je lahko več, hiša na primer nima vgrajene hidroizolacije ali je ta prekinjena oziroma poškodovana, okoli hiše ni speljana drenaža, kanalizacija ni tesna, voda iz žleba, odtočne cevi ali zunanjega korita na fasadi nemoteno pronica v zemljo ob hiši.
Dober in skrben gospodar bo ob vsakem deževju in tudi večkrat na leto preveril stanje žlebov, odtočnih cevi in drugih sistemov odvodnjavanja in poskrbel za ustrezen režim zračenja kleti, bodisi je to naravno ali prisilno oziroma mehansko. V praksi pa se izkaže, da kleti sploh niso prezračevane, poleg tega pa je naravno prezračevanje teh prostorov specifično: prezračevanje skozi okna brez dodatnih ventilatorjev je oteženo, v poletnih mesecih pa morajo biti okna čez dan zaprta, da preprečimo vdor vlažnega zraka v klet, ponoči pa odprta.
Težave s prezračevanjem kleti se še posebno pokažejo pri poplavah, saj ponekod poplavna voda sega do stropa kleti ali celo više od njega. Obodne površine so nasičene z vlago, črpanje vode je zamudnejše, enako čiščenje, prezračevanje na prepih oteženo ali celo neizvedljivo, pa tudi temperature v prostoru in obodnih površinah so nižje in čas sušenja je daljši. Zato priporočamo sušenje kletnih prostorov z razvlaževalniki in dodatno gretje elementov s sevalnimi grelniki, da zvišamo temperaturo in ustvarimo razmere za hitrejše izhlapevanje vlage skozi pore elementov na njihovo površino.

Kako se lotiti prenove notranjih ometov, da bodo zares dobro sanirani?
Čezmerno navlažene in poškodovane omete pa tudi omete, kontaminirane s poplavno vodo, se odstrani in nadomesti z novimi. Smiselno je tudi pretrkati ostalo površino zidu, tako ugotovimo, ali so za ometom votli prostori, saj je to znak, da omet odstopa od podlage. Omet odstranimo tudi na mestu, kjer so večje razpoke, da ugotovimo resnost konstrukcijskih poškodb. Sušenje ometov poteka enako kot pri drugih delih stavbe, naravna navlaženost ometov je okoli 3 odstotke na težo. Priporočamo, da naj bodo novi ometi hidrofobni, ker so ti manj vodovpojni in manj občutljivi na vodotopne soli. Z opleski in izravnalnimi masami pa bi bilo modro počakati vsaj do naslednjega leta, da se zidovi osušijo do stopnje naravne vlažnosti, kar seveda ne velja za montažne stene. Če pa že finalno obdelamo zidane stene, priporočamo uporabo akrilne izravnalne mase in barve oziroma se posvetujemo s strokovnjaki na tem področju, ki nam bodo znali svetovati o pravilni izbiri mas in barv, da se zaključne plasti ne bodo čez leta luščile.

Kaj pa fasada?
Pri klasičnih fasadah, brez dodatne toplotne izolacije, ravnamo enako kot pri sušenju notranjih zidov: če je namočenost zelo velika, odstranimo omet z zaključnim slojem vsaj pol metra nad mejo poplavne vode, in ko je zid suh, znova izvedemo omet, po potrebi še drenažo, in izvedemo podzidek ali cokel, ki naj bo izdelan iz materialov, odpornejših proti vodi.
Večje težave nastanejo pri stavbah z ometom in dodatno toplotno izolacijo, to moramo v primeru mineralnih voln (kamena ali steklena) odstraniti, enako tudi omet, ter osušiti zid in znova izvesti omet (hidrofobni) in namestiti toplotno izolacijo z zaključnim slojem ter seveda poskrbeti za ustrezno osuševanje.


Ograja s protipoplavnim zidom na planinskem polju (Fotografija: Neva Jejčič)
Ali lahko prilagodimo samo hišo in njeno okolico, da bo ob naslednjih deževjih poplavno varnejša?
Poplavna območja niso primerna za poselitev, in to bi morali dosledno upoštevati in si zgraditi hišo ali gospodarska poslopja na območjih, ki niso tako ogrožena. Na že naseljenih območjih, kjer pričakujemo pogostejše poplave, pa je smiselno razmisliti o preventivnih in omilitvenih ukrepih, na primer gradnji protipoplavnega betonskega zidu kot del ograje, kjer ob poplavah z lahkoto z vrečami ali drugimi elementi zaščitimo le vhode, tako je v Piranu ali na Planinskem polju.
V hiše, ki stojijo na poplavnih območjih, vgrajujemo materiale, ki so odpornejši, cenejši in je njihova menjava hitrejša. Za prenovo stavb izbiramo trpežnejše vrste gradiva in konstrukcijske sisteme, ki jih zlahka zamenjamo in so tudi stroškovno ugodnejši. V prostorih z večjim tveganjem za poplave namestimo na primer betonske, kamnite ali keramične tlake, hidrofobne omete in pohištvo, ki ga zlahka premaknemo v višja nadstropja ali pa je izdelano iz trpežnejših materialov, kot sta kovina ali PVC. Izogibati se moramo dragim lesenim oblogam, pohištvu in gospodinjskim aparatom.
Pri taki hiši razmislimo o selitvi bivalnih prostorov v višje nadstropje, na primer hišo nadgradimo oziroma povišamo za eno etažo. Pri tem ne smemo pozabiti, da potrebujemo za to ustrezna dovoljenja in projekt, ki bo osnova za gradnjo. Predvsem pa ne smemo pozabiti na vzdrževanje stavbe in okolice, tudi širše, da kar najbolj preprečimo nepotrebno razlivanje vode po naseljih, na primer zaradi kupa podrtih dreves, gradbenih odpadkov in drugih nepotrebnih ovir ob vodotokih, ki preusmerijo tok vode.

Veliko koristnih informacij o sušenju in sanaciji stavb po poplavah najdete v brošuri na spletnih straneh GI ZRMK (www.gi-zrmk.si/ukrepi_ob_naravnih_nesrecah/).

Koliko se bo v prihodnosti spremenila gradnja novih stavb na poplavnih območjih?
V prihodnje bomo morali stavbe načrtovati in graditi/prenavljati tako, da bomo povečali njihovo odpornost na skrajne vremenske in druge dogodke v naravi. Sem sodijo poplave, suše, požari, vetrolomi in žledolomi, neurja s točo, vročinski valovi in seveda tudi potres. Zgodba o gradnji stavbe se začne z njenim umeščanjem v prostor. Zato v prvem koraku potrebujemo kakovostne strokovne podlage za pripravo in sprejem občinskih prostorskih načrtov (OPN) in tudi podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) za določena območja. Gradnja ali prenova stavb mora biti namreč v skladu z občinskimi akti, na podlagi katerih se izda dovoljenje za gradnjo in nato izdela projektna dokumentacija, ki je osnova za izvedbena dela.

Čim prej bomo morali spremeniti naš odnos do gradnje nelegalnih objektov, ki bi jih bilo treba odstraniti na območjih z večjim tveganjem, kar velja tudi za hiše na poplavno zelo ogroženih območjih, ker so v nevarnosti tudi življenja. V tujini je že uveljavljena praksa pri sklepanju zavarovanj, saj hiše na območjih z večjim tveganjem enostavno ni več mogoče zavarovati. To pomeni, da odgovornost za nastalo škodo nosi lastnik take nepremičnine.

Na ravni Evropske unije in tudi naše države so bili sprejeti strateški in izvedbeni dokumenti z ukrepi in mehanizmi za blaženje podnebnih sprememb in čim hitrejši prehod v brezogljično družbo. Naša država že od leta 2019 v okviru osemletnega integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate.si) v koordinaciji Ministrstva za okolje, podnebje in energijo naslavlja številne ukrepe, kamor sodi tudi gradnja in prenova stavb v duhu trajnostnih in krožnih stavb, prilagojenih novim podnebnim vzorcem.
Gradbeni inštitut ZRMK v projektu LIFE IP CARE4CLIMATE skrbi za usposabljanje ključnih deležnikov, vpetih v proces gradnje/prenove ter za nadgradnjo nacionalnega znaka za okolje (znak kakovosti v graditeljstvu) in razvoj slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje (www.trajnostnagradnja.si), kamor sodi tudi prilagajanje stavb in načina našega sobivanja v novih podnebnih razmerah. Odpornost stavb na skrajne vremenske dogodke je sistematično obravnavana v sklopu kazalnikov trajnostne gradnje, ki jih na podlagi evropskega nabora kazalnikov Level(s) prilagajamo slovenskemu okolju (GI ZRMK in ZAG v sodelovanju z ministrstvi MOPE in MNVP), več o tem lahko preberete na https://kazalnikitrajnostnegradnje.si/.Galerija slik

Zadnje objave

Thu, 9. Nov 2023 at 13:02

8851 ogledov

Sladice iz sladkih sočnih jabolk
Rahli jabolčni kolačSestavine: 2 srednje veliki jabolki, 25 g masla, 15 g limonovega soka, 20 g sladkorja; za biskvit: 2 jajci (sobne temperature), 130 g sladkorja, 60 g jogurta, 60 ml mleka, 60 ml sončničnega olja, 1 žlička vaniljevega izvlečka, 200 g moke, 8 g pecilnega praškaJabolki olupimo in narežemo na tanke rezine. V ponvi stopimo maslo in dodamo rezine jabolk, limonov sok in 20 g sladkorja. V tej tekočini pokuhamo jabolčne rezine, da se nekoliko zmehčajo.Nato pripravimo biskvitno maso: stepemo jajci s 130 g sladkorja, dodamo jogurt, mleko, sončnično olje in kanček vaniljevega izvlečka in mešamo z metlicami mešalnika, dokler ne postane zmes enotna in gladka. Vanjo presejemo moko s pecilnim praškom ter rahlo premešamo, da dobimo gladko testo.Testo za kolač vlijemo v pomaščen model s premerom 18 cm in po vrhu razporedimo pečene jabolčne rezine. Kolač pečemo v prej ogreti pečici na 180 stopinj od 40 do 50 minut oziroma toliko časa, da zobotrebec, ki ga zapičimo v sredino kolača, ni povsem čist, ko ga izvlečemo. Ko je kolač pečen, ga pustimo, da se hladi v modelu od 10 do 15 minut, preden ga vzamemo iz njega in položimo na rešetko, da se popolnoma ohladi.Mediteranske jabolčne rezineSestavine: za testo: 500 g bele moke, 1 jajce, 250 g masla ali margarine, 100 g mletih mandljev, 1 vrečka pecilnega praška, 1 vrečka vaniljevega sladkorja, limonova lupinica, 1 dl kisle smetane, 160 g sladkorjaNaredimo testo: Iz masla sobne temperature, mletih mandljev, jajca, sladkorja, kisle smetane, pecilnega praška, limonove lupinice, vaniljevega sladkorja in moke zgnetemo testo, ga zavijemo v folijo za ohranjanje svežine in pustimo počivati na hladnem 20 minut.za nadev: 1,2 kg jabolk, 250 g sladkorja 100 g sesekljanih pinjol, sok 1 limone, mleti cimet, maščoba in ostra moka za pekačNaredimo nadev: Jabolka olupimo, grobo naribamo na strgalniku, pokapamo z limonovim sokom, dodamo sladkor, mleti cimet in sesekljane pinjole ter dobro premešamo. Če je nadev prevlažen, jabolka nekoliko ožamemo.za glazuro: 100 g jedilne čokolade, 0,8 dl olja, 30 g zelenih sesekljanih pistacijNaredimo glazuro: Čokolado stopimo v vodni kopeli (pazimo, da je ne pregrejemo, pri največ 45 stopinjah), ji primešamo olje in mešamo toliko časa, da se olje združi s čokolado, ter počakamo, da se čokolada nekoliko ohladi.Priprava: Testo razdelimo na dva dela. Prvo polovico razvaljamo na 3 mm debelo in položimo v pomaščen in z ostro moko obsut pekač (okrog 30 krat 35 cm), pokrijemo tudi robove. Posujemo z nadevom, nadev poravnamo in prekrijemo z drugo razvaljano polovico testa, premažemo z razžvrkljanim jajcem, utrdimo robove, prebodemo z vilicami in pečemo pri 185 stopinjah približno 30 minut, ohladimo. Ohlajene rezine premažemo s čokoladno glazuro. Se preden se strdi, potresemo s sesekljanimi pistacijami in razrežemo.

Thu, 9. Nov 2023 at 09:34

1059 ogledov

Žolčni kamni in druge težave z žolčem
Težave z žolčnikom nastanejo, če se pojavi ovira v iztoku žolča po žolčevodu, ki jo najpogosteje povzročata žolčni kamen ali vnetje žolčnika. Žolčnik je na srečo tak organ, da je življenje brez njega mogoče in jetra izločajo zadosti žolča za normalno prebavo. Če se žolčnik odstrani, izteka žolč iz jeter naravnost v tanko črevo.Žolčni kamniŽolčne kamne naj bi imela kar do petina odraslih in so ena najpogostejših bolezni. Gre za skupke kristalov v žolčniku (holecistolitiaza) ali žolčevodih (holedoholitiaza). Kamni so različnih velikosti, merijo lahko tudi do nekaj centimetrov. Njihovo pojavljanje se povečuje s starostjo, pomembna je tudi dednost. Lahko se pojavijo tudi pri otrocih in nosečnicah. Debeli ljudje imajo žolčne kamne kar trikrat pogosteje. Najzanesljivejša preiskovalna metoda za ugotavljanje žolčnih kamnov je ultrazvočni pregled trebuha, narejen na tešče. Laboratorijski izvidi so običajno normalni, tudi klinični pregled ne pokaže odmikov.Večina ljudi s kamni v žolčniku nima težav in ne potrebujejo zdravljenja. Izjema so le tisti s porcelanastim žolčnikom in ljudje, ki imajo večje kamne več kot 15 let. Pri njih namreč obstaja večje tveganje za razvoj raka žolčnika. Če pa žolčni kamni iz žolčnika prehajajo v žolčevode, se pod desnim rebrnim lokom pojavi bolečina, ki se širi v žličko ali hrbet. Prihaja v napadih, traja 15 do 30 minut, lahko jo spremlja slabost ali bruhanje. Gre za žolčne kolike, ki običajno nastanejo po zaužitju mastne, težke hrane. Kadar se kamen sprosti v žolčevod ali preide nazaj v žolčnik, bolečine navadno izzvenijo. Če pa ne popustijo ali trajajo več ur, gre lahko za vnetje žolčnika ali žolčevoda, vnetje trebušne slinavke ali za kakšno drugo obolenje. V tem primeru je treba čimprej poiskati zdravniško pomoč.Če kamni povzročajo težave, je potrebno zdravljenje, in sicer operativna odstranitev žolčnika (holecistektomija). Večina posegov se naredi laparoskopsko, kirurg torej operira skozi majhna vstopna mesta na trebušni steni s pomočjo kamere, ki sliko prenaša na zaslon. Okrevanje je hitrejše, brazgotine majhne, bolnik gre lahko načeloma že drugi dan po operaciji domov. Zelo redko uporabljena metoda je raztapljanje žolčnih kamnov, uporabljajo se žolčne kisline. Topiti je namreč možno samo holesterolske kamne, po raztapljanju se kamni pogosto spet pojavijo, obstaja pa tudi veliko tveganje, da med dolgotrajnim zdravljenjem pride do zapletov. Poznamo tudi zunajtelesno drobljenje žolčnih kamnov z udarnimi valovi (ESWL).Polipe žolčnika je treba redno spremljatiPolipi žolčnika so izrastki na sluznici žolčnika, ki jih najpogosteje naključno odkrijemo ob ultrazvočni preiskavi trebuha. Večinoma ne povzročajo težav, nekateri bolniki pa lahko imajo bolečine pod desnim rebrnim lokom. Po odkritju polipov so potrebne redne ultrazvočne kontrole. Ko polipi merijo 1 centimeter ali več, je potrebno žolčnik operativno odstraniti zaradi povečanega tveganja za razvoj karcinoma žolčnika.Vnetje žolčnika ali holescistitis nastane zaradi zapore žolčnega izvodila s kamnom, zaradi česar se žolčnik napne. Zmanjšan pretok krvi zaradi pritiska na steno žolčnika privede do vnetja, ki je najprej sterilno, v nekaj dneh pa se okuži. Kaže se s hudimi bolečinami pod desnim rebrnim lokom, bruhanjem in visoko vročino. Potrebno je bolnišnično zdravljenje, post, protibolečinska terapija, infuzije, antibiotiki in čimprejšnja operacija žolčnika.Rak žolčnega sistema zajema rak žolčnika in rak žolčnih vodov. Bolezenski znaki niso značilni (slabost, bolečine v trebuhu, hujšanje, izguba teka, akutno vnetje žolčnika, zlatenica s srbenjem kože in patološki jetrni testi), bolezen pa je ozdravljiva le v začetni bolniki. Žal pa se težave pojavijo šele, ko se rak žolčnika že razširi čez steno. Ženske zbolevajo pogosteje kot moški, dejavniki tveganja za njegov razvoj pa so žolčni kamni s kroničnim vnetjem žolčnika, žolčni polipi, porcelanast žolčnik, nekatere rakotvorne snovi iz okolja. Osnovni način zdravljenja je operativni.Mateja Ferjan Hvalc, dr. med., specialistka družinske medicine

Thu, 9. Nov 2023 at 09:24

920 ogledov

Sindrom nemirnih nog
Sindrom nemirnih nog se lahko pojavi že v otroštvu, vendar redko. Pogosteje se pojavi pri odraslih, največ v starosti od 50 do 60 let. Bolj prizadete so ženske, predvsem tiste, ki so večkrat rodile. Vzrok za sindrom nemirnih nog je največkrat dedna nagnjenost, kar polovica bolnikov ima družinskega člana z enakimi težavami. Lahko pa je vzrok kakšna druga bolezen (npr. polinevropatija), pomanjkanje vitaminov in nekaterih elementov (železa, vitamina B12, magnezija ipd.). Lahko gre za stranski učinek nekaterih zdravil ali pa je posledica nezdravih navad (kofein, nikotin). Bolezni ni mogoče preprečiti.Značilen znak – nehoteni gibi nogBolniki s to boleznijo imajo neprijetne občutke globoko v nogah, navadno zvečer in ponoči. Zaradi teh občutkov se pojavi potreba po premikanju nog, saj s tem neprijetni občutki prehodno minejo. Nehoteni gibi se začnejo kot iztegovanje palca na nogi, ki se nadaljuje s krčenjem gležnja, v hujših primerih pa celo kolena in kolka, to je videti, kot bi bolnik »vozil kolo«. Ti gibi so praviloma nezavedni, vendar se lahko bolnik za kratek čas zbudi. Bolniki poročajo tudi o neprijetnih občutkih predvsem v mečih, stegnih in stopalih, ki jih opisujejo kot mravljinčenje, o bolečini, tiščanju, vročini, trganju, zbadanju, pekočem občutku v nogah. Te težave se pojavijo tudi, če mora bolnik dolgo mirovati (med vožnjo z avtom ali letalom, med sedenjem v kinu ali gledališču ipd.). Bolniki ponoči tako pogosto vstajajo in hodijo, posledično je ovirano spanje, zelo se poslabša življenja. Bolniki s sindromom nemirnih nog imajo zaradi ponavljajočih se težav številne posledice v vsakodnevnem življenju. Te se kažejo kot motnje spanja, utrujenost, pomanjkanje energije, zaspanost, razdražljivost in v hujših primerih celo depresija.Ob težavah je potreben pregled pri osebnem zdravniku ali nevrologu. Zdravnik postavi diagnozo po pogovoru z bolnikom, to navadno zadošča. Diagnoza je torej klinična na podlagi značilnih bolnikovih bolezenskih znakov. V pomoč pri postavljanju diagnoze je tudi pozitivna družinska anamneza. Pri sumu na sindrom nemirnih nog zdravnik bolnika nevrološko pregleda, bolnik opravi tudi obsežnejše laboratorijske preiskave, s katerimi se preveri vrednost sedimentacije, krvna slika, zlasti raven krvnega sladkorja, sečnine in kreatinina, folne kisline in vitamina B12 ter feritina. S pregledom in laboratorijskimi preiskavami se izključijo morebitni drugi vzroki težav, saj je pomembno, da se pri postavljanju diagnoze izključijo sekundarni vzroki.Zdravljenje je doživljenjskoPri zdravljenju je pomembno urediti higieno spanja, opustiti nikotin in kofein, izbrati primerno zmerno telesno dejavnost, saj lahko pretiravanje poslabša bolezenske znake. Pomagajo tople ali hladne kopeli nog, masaže, sprostitvene tehnike, raztezne vaje. Ker stres poslabša sindrom nemirnih nog, se je modro naučiti tehnik sproščanja, ki ga bodo pomagale zmanjšati. Poskrbite tudi za pravilno »spalno higieno«, to pomeni, da je treba oditi v posteljo vedno ob približno istem času, spati pa v mirnem prostoru, ki je nekoliko hladnejši kot podnevi.Če našteti ukrepi ne pomagajo, je na voljo zdravljenje z različnimi zdravili. Izbira zdravila je individualna. Zdravila prvega izbora so dopaminski agonisti (pramipeksol), ki jih bolniki jemljejo le enkrat na dan, dve uri pred spanjem, v zelo majhni količini. Bolniki se praviloma na zdravljenje zelo hitro odzovejo in bolezenski znaki se znatno omilijo ali celo povsem izginejo. Prav odziv na zdravljenje je za zdravnika dobra usmeritev pri tem, ali je pravilno postavil diagnozo. Če se namreč bolnik na zdravljenje ne odzove, je to znak, da je pravilnost diagnoze vprašljiva. Zdravila olajšajo bolezenske znake, žal pa ne morejo ozdraviti bolezni. Bolezen ni ozdravljiva, zato je zdravljenje doživljenjsko. Pričakovati je, da bo bolezen sčasoma napredovala. Skladno s tem je treba prilagajati odmerke zdravil. Zaradi izzvenevanja učinka zdravil pa je večkrat treba zdravila tudi menjavati. Zato pri bolnikih, ki prejemajo zdravila, svetujemo redne letne kontrole pri nevrologu.Mateja Ferjan Hvalc, dr. med., specialistka družinske medicine

Wed, 8. Nov 2023 at 23:57

908 ogledov

Prigrizki z nadihom jeseni
Sirova ploščaSestavine narezka: mehki kozji sir, sir gavda, sir brie, sir kamamber, sir tilzit, sir gorgonzola, suhe slive, belo grozdje, orehova jedrca, korenčkovi rezanciOBLIKOVANJE IN SESTAVA NAREZKA: Lepo izdelani keramični plošči zgornji rob potresemo s korenčkovimi rezanci, nanje položimo mehki kozji sir, po zgornji strani nadaljujemo z rezinami sira gavda in koščki sira brie. Spodnjo stran obložimo s koščki sira kamamber, rezinami tilzita, na trakove narezane gorgonzole, v sredino pa umestimo suhe slive, grozdje in orehova jedrca.Zapečene hruške z gorgonzoloSestavine: 2 zreli hruški viljamovki, 400 g gorgonzole, 100 g črnega kruha, belo vino, maslo za premaz, mleti poperV porcelanaste žlice, premazane z maslom, položimo tanke rezinice črnega kruha. Sveže hruške narežemo na krhlje primerne dolžine, izkoščičimo in popramo. Krhlje položimo na kruhove rezine in prekrijemo s pretlačeno gorgonzolo. V vsako žlico vlijemo pol čajne žličke belega vina. Žlice postavimo v pečico in pri temperaturi 190 stopinj pečemo le toliko, da se začne gorgonzola topiti. Vzamemo iz pečice, nekoliko ohladimo in ponudimo toplo. Hrušk ne smemo pokapati z limonovim sokom, saj tako uničimo plemenitost sira.Kostanji v slaniniSestavine: 10 kuhanih olupljenih kostanjev, 20 trakov slanine, 8 žlic majoneze, 2 žlici čilijeve omake ali kečapaTrakove slanine prepolovimo in rahlo popečemo v ponvi. Vsak košček slanine ovijemo okoli kostanja in nabodemo na zobotrebec. Postavimo v pekač. V manjši posodi zmešamo majonezo in čilijevo omako. Z omako prelijemo kostanje. Pečemo v pečici 10–15 minut pri 180 stopinjah.

Wed, 8. Nov 2023 at 23:46

862 ogledov

Zgodba o nekem srečanju
Na naša vrata že trka Martin in okoli martinovega se je spletla tudi tale prijazna zgodba, kakršne prinese življenje v svojih vsakdanjih in prazničnih dneh. Avtorica Minka M. Likar se je v njej vrnila v čase, ko so se ljudje veliko bolj kot danes srečevali ob skupnem delu in po njem tudi na zabavi. Preberite si tole prikupno zgodbo o tem, kaj se je zgodilo v tistih dneh, ko je bilo vse še precej drugače in je kljub trdemu delu še vedno tlela iskrica tihe romantike.V. K.TrgačiJutro je bilo sveže. Čakajoči na lokalnem postajališču so se nestrpno ozirali tja, od koder so pričakovali avtobus. Z nekaj zamude je staro ropotalo prispelo na postajo. Vsi so hoteli vstopiti sočasno, bili so malo premraženi, še bolj neučakani.Moški z rdečo čepico je izstopil.»Počasi, počasi! Vsi, ki ste se prijavili, imate rezerviran sedež. Vstopajte eden po eden. Kako se pišete?« je vprašal tistega z najširšimi komolci.»A jaz? Jaz sicer nič ne pišem! Na trgatev sem se prijavil,« je želel biti duhovit oni najbliže vrat.»No, če ne veste, počakajte zadaj, morda bo kak sedež prost.« Moškemu s seznamom in svinčnikom v roki ni bilo do šale. Na prejšnji postaji so nekoga predolgo čakali, pozni so, držati se morajo dogovora z vinarjem.»Oton se pišem, Oton,« se je takoj spomnil ta, »le ime mi je Roman!«Spremljevalec z rdečo čepico je preveril, naredil kljukico, pokimal in ga potisnil na prvo stopnico. Potem je šlo hitro. Vsi prijavljeni, vsi navzoči.»Gremo!« je pomignil vozniku. Odpeljali so se vinorodnim krajem naproti.Po dolini in po avtocesti je šlo hitro. Čez čas so zavili vstran, začel se je sprva položen klanec in nato serpentine. Stara, dolga škatla – avtobus – je kihala, iz podvozja se je slišalo trpeče rohnenje motorja, menjalnika ter dodajanje in odvzemanje plina … in zadaj je bilo veliko preveč izpušnih plinov! Trgači, tisti, ki so bili že večkrat v tej skupini, so bili brezbrižni. Saj je šofer, on zna, še vedno nas je pripeljal gor! Opazovali so raznoliko okolico, še zeleno in barvito, osončeno, mehko, valovito vinorodno pobočje hriba. O fige, koliko fig! Ko bi tukaj ustavil?! Vsi bi planili med ta zelena, z zorečimi plodovi bogata drevesa in grme, in vse zrelo bi potrgali! Porabutali! Tam, od koder so prihajali, je prehladno in takšno južno sadje ne uspeva. Sočno in slastno je, tako si ga želijo. Pa kaj, če je že pregreto in v črevesju potem malo za črviči!Spretni voznik je parkiral na ozkem zasebnem parkirišču; zgoraj breg, spodaj breg. Trgači so oprtali svoje nahrbtnike. Tisti, ki so prišli na trgatev prvič, so bili med zadnjimi. Gnetli so se med vrati, gnetli po klancu navkreber, kdo bo prvi pozdravil gospodarja, in upali, da se jih še spomni od prejšnjikrat. Počutili so se domače. Tukaj se je vedno bolj malo delalo pa dobro jedlo in pilo – pilo, kolikor je komu duša dala in je prenesel želodec!»Pozdravljeni in dobrodošli,« je glasno, da so lahko vsi slišali, vajen vsakodnevnih gostov trgačev med trgatvijo, z nasmehom in vajeno gesto pozdravil, stoječ med vhodnimi vrati, postavni rdečelični gospodar prišleke. Tega pozdrava in srečanja so bili vsi veseli! Lep dan se je obetal, topel, sonca ravno prav, ne preveč dela, tako, lagodno kot vedno, da ne bo prezgodaj potrgano in bi potem morali iti trgat še v kakšen odročen vinograd. Tisti stalni so vedeli: najprej bo obed! Dober obed. Pozni zajtrk. Šunka, panceta … sočna zelenjava, domač kruh, vsega obilo. Predvsem vina po želji ali po potrebi. Dobrega pitnega domačega vinca, že pred delom! Odložili so nahrbtnike in posedli v velikem, lepo urejenem prostoru z veliko okni in umetelnimi detajli iz vinskih goric. Zakonski pari in tisti, ki so se med seboj poznali, so posedli skupaj. Ostali tam, kjer je bilo še prosto.Štiri ženske in dva moška so se po naključju znašli za isto mizo. Malo nezbrani, malo tudi radovedni. Predstavili so se drug drugemu po imenih, a še vedno niso vedeli, kdo je s kom, če je. Roman je bil, še preden je izpil drugi glaž, najzgovornejši.»Vdovec sem, že pol leta. Pogrešam ženo, predvsem pa pogrešam družbo, in ko sem dobil obvestilo, da lahko grem na trgatev, se nisem nič obotavljal. Pa naj povem, res imam rad kak kozarec vina. To je vedela tudi moja pokojna žena. Rad sem jo imel. A zelo na hitro je, žal, morala oditi … le tri mesece … Vseskozi je bila pri zavesti, vedela je, kakšen sem, očitno jo je skrbelo zame. Vsakokrat, ko sem bil pri njej, mi je prigovarjala: 'Roman, le glej, da ne boš preveč pil!' Zdaj me to kot nekakšna vest spremlja in spomni ob vsakem kozarcu vina. Tako je to …« Drugi so ga poslušali s sočutjem, a tudi z zanimanjem. Ja, ni lahko. Ampak, on je očitno res veseljak.Andrej je imel telefonski klic, vstal je od mize in se umaknil iz prostora. Ko se je vrnil, je počasi spregovoril.»No, ko je ravno beseda o vdovcih … tudi jaz sem med njimi; pravkar mi je kamnosek sporočil, da bo danes prišel postavit moji ženi nagrobni spomenik.« Spogledali so se. Možakar je še dokaj mlad. Kakšne usode! »Če bi bil to vedel, zagotovo ne bi bil sedaj tukaj!« Potem je utihnil in nekako zlezel vase.»Saj niste vedeli,« so ga takoj mirile, tolažile ženske iz omizja. »Niste mogel vedeti. Nič bi ne bilo drugače …« so kimale in se strinjale. O sebi niso dosti govorile. Le to, da so na drugih trgatvah že bile, tukaj še nikoli. Predvsem so se posvečale hrani in poslušale. Ada je bila sploh ves čas tiho.Po končanem obedu so se zbrali na dvorišču, vsak je dobil male škarje in v spremstvu gospodarja, velikega traktorja, polnega posod, ter nosačev so se peš odpravili v vinograd. Napotki, da trgata dva in dva, vsak z ene strani brajde, vmes naj bo »gajba«, in ko je ta polna, jo pustijo pod trto. Bera je bila bolj skromna, zadnja leta jim vreme ni bilo naklonjeno, a potrgati je treba vse in natančno. Kmalu je bil odmor, da so se odžejali in čez dobro uro spet – malica! O, so postreženi trgači, so! Zato z veseljem pridejo vsako leto spet.Ada se je – po naključju – pridružila v paru z Romanom. Suhljata, urejena ženska srednjih let ni mogla sama prestavljati težkih napol napolnjenih posod in on je bil kavalir. Med delom je malo govorila, posvetila se je trganju. Sonce je božalo njihove hrbte, delo se je bližalo koncu. Spet čas, da se odžejajo …Doma jih je že čakalo pripravljeno okusno pozno kosilo. Posedli so za iste mize. Zadišalo je po kuhani in pečeni hrani; trgačem je teknilo! In seveda domače vino. Ada se je po drugem kozarcu kar razživela. Pa v splošnem glasnem hrupu, govorjenju, so se bolj malo razumeli. Bolj kot poslušali so tokrat vsi govorili. Nato se je skozi vrata z raztegnjeno harmoniko prismejal godec.»Roman, pojdiva plesat,« je izza mize prva pohitela Ada in ovila roko okrog njegove rame, da so bili on in tudi drugi kar presenečeni.»Jaa, ampak …« se je nekoliko v zadregi branil in presedel povabljeni. »Ampak,« nekako ni dokončal misli. Najbrž je pomislil na ženo, po navadi vdovec prvo leto ne pleše …»Nič ampak, Roman, proosim!« ga je hudo milo, proseče pogledala in mu dahnila v obraz nekaj sape. Pa je bil spet kavalir, zaplesala sta! Zavrtela sta se, solo sta plesala, saj se jima ni nihče pridružil. Nikomur se po obilni dobri hrani ni ljubilo vstati.Onadva pa sta delala veselje sebi in godcu, ki je dolgo igral le zanju. Premor je bil kratek, za kak glaž vina, za nekaj sape. Ko se je znova začelo plesati, se je zgodilo isto – Ada in Roman; počasi je vstalo izza miz še nekaj sitih zakonskih parov, da so malo poplesali v počasnem ritmu valčka.»Nič mi nisi povedala o sebi, Ada,« ji je med plesom šepnil na uho zvesti soplesalec.»Sedaj ne morem. Zdaj bi rada samo plesala! Povem ti lahko potem, na avtobusu,« je bila vsa zadihana. In vsa žareča.Po navadi je vsega lepega kmalu konec. Voznik je bil določil uro za odhod – služba je služba, reda se je treba držati! Sprva je bilo v avtobusu kot v čebeljem panju. Vsi so govorili, nihče poslušal. Na avtocesti so v lagodni vožnji postali obljubila dremavi, utrujeni in so utihnili. Ada je v mislih zbirala besede. Romanu je bila vendarle obljubila, da mu bo nekaj povedala o sebi.»Veš, Roman, ne bom ovinkarila. Slamnata vdova sem! Že kar nekaj časa in danes sem si tako želela spet enkrat naplesati!« Roman ji ni nič odgovoril, kar molčal je. »Veš … Roman?« Pogledala ga je bolj pozorno, v obraz. Imel je napol odprta usta in je – spal! Zmagalo ga je bilo! Od vseh presežkov! Od tolikšnega začudenja je tudi ona utihnila. Kakšen kavalir!? Ja, taki so moški! Ko so ga na njegovem postajališču prebudili, se je tudi sama pritajila, kot da spi. Bila je tako močno, a ne utrujena, ampak – užaljena!November je, od seveda mrzlo vleče. Na lokalnem postajališču se je tokrat sredi popoldneva spet zbralo nekaj ljudi. Nemirno so se ozirali v isto smer. Čakali so staro ropotalo, avtobus. Medtem je pred dvema mesecema obrano in stiskano grozdje, mošt, dozorelo v mlado vino. Na martinovanje gredo in zelo se veselijo! Spet bo vsega v obilju!Avtobus je pripeljal. Roman tišči v ospredje. Ozira se v zarošene šipe tja gor. Zazdelo se mu je, da je zagledal Ado, in zazdelo se mu je, da se mu je nasmehnila. Preriniti se mora gor med prvimi, morda je sedež ob njej še prost. Obljubila mu je bila, da mu bo povedala kaj o sebi. Še vedno ga zanima …Minka M. Likar

Wed, 8. Nov 2023 at 23:37

1221 ogledov

Božanski čokoladni kostanji
Sestavine: za maso: 120 g kuhanega pretlačenega kostanja, 30–40 g mehkih datljev, 40 g praženih mletih lešnikov, cimet po okusu, rum po okusu, pol žličke vaniljeve paste, ščepec soli; za obliv: 75 g temne čokolade, 1 žlica kokosove maščobe ali mandljevega oljaVse sestavine za maso damo v multipraktik in jih dobro zmešamo, da dobimo gladko zmes.Iz zmesi oblikujemo kroglice v obliki kostanja, jih nalagamo na večji raven krožnik in shranimo za 20 minut v zamrzovalnik, da se strdijo.Medtem nad soparo raztopimo čokolado. Ko se čokolada popolnoma raztopi, ji primešamo maščobo in mešamo, dokler ne dobimo gladke tekoče čokolade.Iz zamrzovalnika vzamemo ohlajene kostanjeve kroglice, vsako nabodemo na palčko za ražnjiče ali zobotrebec in pomočimo v čokolado. Na palčko ali zobotrebec jih nataknemo tako, da je koničasti del kostanjeve kroglice obrnjen navzdol. Vsako pomočimo v čokolado in pri tem pazimo, da ostane okoli palčke elipsa brez čokolade.Čokoladne kostanje odlagamo na pladenj, obložen s papirjem za peko. Ko so vsi kostanji obliti s čokolado, postavimo pladenj v hladilnik in ga tam pustimo vsaj eno uro, da se čokoladni obliv popolnoma ohladi in strdi.
Teme
Kletarstvo NevaJejčič poplave sanacijahiš sanacijahišepopoplavi sušenjehiš VLAGA vlagavkleti vlagavstenah

Prijatelji

plavec jozziliute88edita editaREVIJA  O KONJIHKMEČKI GLASDarja Zemljič  KMEČKI GLASMarinka Marinčič  KMEČKI GLASGeza GrabarKMEČKI GLAS Franc FortunaBarbara Remec KMEČKI GLASDragica Heric KMEČKI GLASKristijan  Hrastar KMEČKI GLAS

NAJBOLJ OBISKANO

Kako ravnati s hišo, ki je bila poplavljena?