Ureditev skalnjaka

16 januarja, 2020
0
0

Skalnjak  prinaša na vrt večjo pestrost zasaditve kot celote, saj ponuja drugačne rastne razmere, kot so sicer na vrtu, poleg tega se prostor optično poveča. Je odlična rešitev za sončne predele vrta, okrasna funkcija pa se lahko kombinira tudi z uporabno, saj v skalnjaku odlično uspevajo zelišča. Skalnjak lahko kombiniramo tudi z vodnim motivom, s čemer ustvarimo še večjo pestrost rastnih pogojev in več možnosti za izbor rastlin.
Pri gradnji skalnjaka bomo potrebovali večje in manjše skale. Najbolje je, da uporabimo skale, ki jih dobimo v neposredni bližini lokacije samega skalnjaka. Morda nam je tak material ostal od gradnje hiše, sicer pa bo treba material pripeljati od drugod.

Skalnjak je eden najbolj priljubljenih vrtnih motivov. Najpogosteje ga umestimo tja, kjer so brežine. S tem na očem prijeten način ustavimo plazenje. Pri izdelavi skalnjaka čim bolj posnemamo naravo.

Za skalnjak si lahko privoščite nekoliko večjo pestrost rastlin kot v drugih vrtnih motivih. To je posnetek gorskega ali kakega drugega kamnitega rastlinskega sveta, kjer so rastline sicer bolj drobne, a zato del pestrih kombinacij.

UREDITEV SKALNJAKA

Skalnjak na vrt prinaša večjo raznovrstnost zasaditve kot celote, saj so rastne razmere v njem drugačne kot sicer na vrtu, poleg tega se prostor optično poveča. Je odlična rešitev za sončne predele vrta, okrasna vloga pa se lahko kombinira tudi z uporabno, saj v skalnjaku odlično uspevajo zelišča. Skalnjak lahko kombiniramo tudi z vodnim motivom, s čimer ustvarimo še večjo raznolikost rastnih razmer in več možnosti za izbiro rastlin.

VEČJE IN MANJŠE SKALE

Pri gradnji skalnjaka bomo potrebovali večje in manjše skale. Najbolje je, da uporabimo skale, ki jih dobimo v neposredni bližini lokacije samega skalnjaka. Morda nam je tak material ostal od gradnje hiše, sicer pa ga bo treba pripeljati od drugod.

Če ne moremo priskrbeti večjih skal, potem celota izgubi svoj smisel. V takem primeru je bolje narediti gredo brez kamenja in skal oziroma skale združevati v posamezne skupine zgolj na enem delu zasaditve.

SONČNA LEGA

Nujna je sončna lega zemljišča, dobro je, če je površina vsaj malo nagnjena, da padavinska voda dobro odteka. Najbolje je, da skalnjak načrtujemo na južnem pobočju našega vrta, če je ta del že v osnovi bolj skalnat, je še toliko bolje. Skalnjak bomo zgradili od spodaj navzgor, s tem da večje skale postavimo bolj spodaj, manjše pa bolj zgoraj. Delno vsako skalo vkopljemo v podlago, utrdimo jih tako dobro, da se zaradi gravitacije ali pritiska od zgoraj ne morejo več premikati. Dobro je, če si pomagamo z načrtom ali kakšno skico, kjer si lahko zrišemo nekaj možnosti in se potem odločimo za najboljšo. Pri postavitvi skalnjaka sicer ne bomo nikoli mogli narediti popolnega načrta, saj so skale različnih oblik. Končna podoba skalnjaka nastaja na terenu samem ob izvedbi, zato so morda še bolj kot skice v pomoč fotografije primerov, ki so nam všeč.

IZVEDBA SKALNJAKA

S površine, kjer bomo postavili skalnjak, odstranimo dobrih 20 centimetrov zemlje v celotnem sloju (kjer ni obstoječih skal). Večje skale že vkopljemo v podlago in nato ostalo površino prekrijemo z gramozom ali opečnatimi okruški (za drenažo). Nasujemo še plast peska in zemlje ter porazdelimo manjše skale po površini, Tako kot smo si že prej zamislili, lahko tudi preizkusimo različne možnosti, pogledamo od daleč in se odločimo za najljubšo in najprimernejšo. Iz skal lahko uredimo tudi pot (stopalni kamni) ali stopnice, s pomočjo katerih bomo laže vzdrževali in občudovali ta del našega vrta. Uredimo lahko tudi melišče, večjo izravnano peščeno površino ali pa kakšno skalo z vdolbino v celoten kontekst postavimo tako, da se bo v njej nabralo nekaj padavinske vode (ptičje napajališče). Pazimo, da so vse skale dobro vdelane v podlago, saj bomo po zasaditvi rastlin to težko popravljali. Ko smo s postavitvijo skal zadovoljni, v vmesne prostore nasujemo zemljo, ki naj ne bo prebogata s hranili. Dobro humusno zemljo zmešamo s peskom in zemljo, ki smo jo odstranili zaradi ureditve drenaže. Pazimo, da uporabljamo tak substrat, ki ne vsebuje semen in koreninic plevelov.

Za skalnjak si lahko privoščite nekoliko večjo pestrost rastlin kot v drugih vrtnih motivih. To je posnetek gorskega ali kakega drugega kamnitega rastlinskega sveta, kjer so rastline sicer bolj drobne, a zato del pestrih kombinacij.

Marjeta Hrovatin